สำนักงานสัสดีจังหวัดลพบุรี

เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

พ.อ.วีระ เกษรา สัสดีจังหวัดลพบุรี มอบเงินช่วยเหลือสวัสดิการสำนักงานสัสดีจังหวัดลพบุรี ให้กับ จ.ส.อ.คำรณ ฉิมตระกูล
ในวันที่ ๑๐ พ.ค. ๕๖ ณ ห้องยุทธการมทบ.๑๓ เนื่องจากบิดาของ จ.ส.อ.คำรณ ฉิมตระกูล เสียชีวิต